Kategória: Gyermek idézetek

„A gyerekek sokkal többet tanulnak a példából, amit látnak, mint a kimondott szabályokból.”

„A gyerekeket az izgatja leginkább, amit el akarnak titkolni előlük.”

„A kéz, amelyik a nyavalyás bölcsőt ringatja, mozgatja az egész nyavalyás világot.”

„A rossz gyermekkel annyi baj van, mint egy zsák bolhával.”

„A szülőket attól kezdve kínosan érintik a gyermekeik problémái, amikor túl idősek lesznek ahhoz, hogy hazaparancsoljuk őket, ha leszáll a sötétség.”

„Az eleven csecsemő valójában ragasztó, mely összetartja a házasságot, a halott viszont savként bomlasztja.”

„Felnőtt, de rá kellet jönnie, a felnőttség korántsem olyan, mint amilyennek gyermekfejjel elképzelte. Akkoriban úgy gondolta, eljön majd a nap, amikor dönt, s félreteszi játékait. De egyáltalán nem így történt - csupán az érdeklődés hunyt ki benne irántuk. A játék mind kevesebbet és kevesebbet jelentett, a gyermekkor édes emlékeire az évek pora rárakódott, s azok lassanként feledésbe merültek.”

„Mindenkinek van hatalma.. kivéve esetleg a kisgyerekeket és a csecsemőket.”

„A felnőttek általában lehetetlenül gazdálkodnak az idővel. Örökös várakozásban élnek, múlt és jövő szakadékában. Egyre várnak valamit (hol ezt, hol azt), mígnem elérkezik haláluk órája. Nem így a gyerekek. Ők egy szabad órába, egy délutánba, egyetlen percükbe is életük egészét ömlesztik bele, ahogy csak a nagyon gazdagok tudnak és mernek költekezni. Míg a gyermekkort kinőjük, e lelki gyermekséget halálig megőrizhetjük.”

„Még csak egymagam valék

Tavaly ilyentájban,

Az idén már kettecskén

Vagyunk a szobában.


Furcsa lesz, ha már ez egy

Darabig majd így mén:

Esztendőre hármacskán,

Azután négyecskén.”

„A természet tövisek közé rekeszti a gyenge rózsát, nem azért, hogy szaggassa, hanem, hogy oltalmazza. Az atyák dorgálása efféle tövis: oltalmazza, nem hervasztja a fiakat.”

„Akit az istenek szeretnek, örökre meghagyják gyereknek.”