Kategória: Önbizalom idézetek

„Csak ott vagyok gyöngéd, ahol tudják, hogy nem vagyok gyönge.”

„A szégyen a büszkeség palástja.”

„Nem félek tőled, sors, bármit akarsz.”

„Légy hasonló az égen szálló madárhoz.. aki a törékeny gallyon megpihenve átéli az alatta tátongó mélységet, mégis vígan énekel, mert bízik szárnyai erejében.”

„Annak, aki tudatában van saját emberi mértékének, és ráadásul biztos lelkű, nincs szüksége folytonos külső megerősítésre saját nagyszerűségét illetően. Mi több, a nagyszerűség-tudat csalképe nélkül is remekül érezheti magát a bőrében.”

„Adjuk vissza az embereknek az önbecsülésüket, és többnyire a józan gondolkodás képességét is visszanyerik.”

„Vajon kevésbé szép-e az út, ha a szélén húzódó sövényben tövisek szúrnak? Az ember csak menjen tovább, hagyja ott a mérges töviseket, hagyja meg őket keserves magányukban.”

„Már megtanulok én is síkraszállni,
S nem hajigálni kő helyett kenyeret,
S lenni kőszírt, mely int és fenyeget,
Kőszikla, mit meg nem ingat semmi.
Kőszikla, min a csákány eltörik.”

„A győzelem önbizalmat adhat, de nem szabad hogy teherré váljon, és a válladra telepedjen.”

„A harcos nem fél egy kicsit őrültnek lenni, ha kell. Mert sem a harcban, sem a szerelemben nem láthat mindent előre.”

„A nyíltságot rendszerint egyfajta gyanakvással fogadjuk. Távolságtartásunk biztosítja fontosságunk és magabiztosságunk illúzióját.”

„Hiszek a harcban, az észérvek harcában a vak erők ellen.”