Szerző: Blaise Pascal idézetek

„Az ember nem egyéb, csak egy halom tévedés, tehetetlen a kegyelem nélkül. Semmi sem mutatja meg neki az igazat, minden becsapja. Az igazság két fő oszlopa, az értelem és az érzékek, kölcsönösen becsapják egymást.”

„Az ember sem nem angyal, sem nem állat, s a legnagyobb baj az, hogy aki angyal akar lenni, állattá lesz.”

„Boldogtalannak lenni annyit jelent, mint magunkat boldogtalannak érezni, de nagynak lenni annyi, mint megismerni, hogy az ember boldogtalan.”

„Csak háromféle ember van: olyan, aki Istent szolgálja, mert megtalálta, ez az ember okos és boldog. Olyan, aki keresi, mert még nem találta meg, ez az ember okos, de még nem boldog. Olyan, aki él, anélkül, hogy keresné Istent, ez az ember ostoba és boldogtalan.”

„Egy semmiségtől is megvigasztalódunk, mert egy semmiség is lesújt minket.”

„Az embernek minden baja abból származik, hogy nem tud nyugodtan megmaradni a szobájában.”

„Gyönyörűség vihar hányta hajón ülni, abban a bizonyos tudatban, hogy nem pusztul el. Az Egyházat háborgató üldözések ilyen viharhoz hasonlítanak.”

„Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, előbb vizsgáljuk meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is van.”

„Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világmindenséget, s a mindenség e zugában magára hagyott, sötétben tévelygő embert, akinek sejtelme sincsen róla, ki tette ide, miért van itt, mivé lesz halálában, és képtelen bármit is tudni - olyan rémület vesz rajtam erőt, mint akit álmában félelmetes, puszta szigetre tettek ki, s aztán mikor felébred, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többé onnan elmenekülni.”

„Ha mindenki tudná, mit beszélnek róla embertársai, nem lenne négy barát se a világon. Kiderül ez azokból az összeveszésekből, amelyeket a néha visszamondott, tapintatlan pletykák okoznak.”

„Ha valamely kérdésben nem látunk világosan, jó, ha van valami közös tévedés, amelyet mindenki elfogad.”

„Kevésre és sokra, mindenre és semmire képes, nem angyal, nem állat: csak ember.”