Szerző: Blaise Pascal idézetek

„Állapítsuk meg: Vagy van Isten, vagy nincs. Mármost melyik felfogás mellé álljunk? Az ész ebben nem dönthet: végtelen káosz választ el bennünket. E végtelen távolság legvégén szerencsejáték folyik, s az eredmény fej vagy írás lesz. Mérlegeljük, mit nyerhet vagy veszíthet, ha fejre, vagyis arra fogad, hogy van Isten. Értékeljük ezt a két eshetőséget: ha nyer, mindent megnyer, ha veszít, semmit sem veszít. Fogadjon hát habozás nélkül arra, hogy van.”

„Sokszor szeretsz olyat, aki nem is sejti érzelmeidet, és mégis oly hű maradsz hozzá, mintha szerelmed viszonozva lenne.”