Szerző: Buddha idézetek

„Még egy isten sem változtathatja vereséggé annak az embernek győzelmét, aki önmagát győzte le.”

„Megtanulni élni nem más, mint megtanulni elengedni.”

„Mindannyian haldoklunk, a halál csak idő kérdése. Egyesek egyszerűen hamarabb halnak meg, mint mások.”

„Mindegy, milyen nehéz volt a tegnap, ma mindent újrakezdhetsz.”

„Mindennek, ami keletkezik, meg is kell szűnnie.”

„Nem könnyű dolog a sok [filozófiai, vallási] rendszerből kiválasztani a helyeset, az egyik ezt választja, a másik azt, a bölcs - egyiket sem.”

„Nem vagyunk mások, csupán gondolataink eredménye.”

„Nincs semmi okos dolog, ami azt sugallná, hogy ne légy boldog.”

„Semmi sem félelmetesebb a kételkedésnél. A kételkedés embereket választ el. Olyan méreg, ami barátságokat porlaszt szét és kellemes kapcsolatokat darabol fel. Olyan tüske, ami irritál és sebez, olyan fegyver, ami öl.”

„Szerzetesek, még hogyha rablók és útonállók kétélű fűrésszel fűrészelnék is le egyik tagotokat a másik után, amelyikőtök ettől haragra gerjedne lelkében, az nem követi az én tanításomat. Még ebben az esetben is ezt kell erősítgetnetek magatokban: "Elménk nem fog helytelen irányba tévedni, egyetlen rossz szót sem fogunk kiejteni, jóindulatúak és együttérzők maradunk, nem táplálunk gyűlöletet szívünkben. Ezt a személyt barátságos érzülettel fogjuk áthatni, s tőle kiindulva az egész világot barátságos érzülettel, végtelen, határtalan, mérhetetlen barátság és szelídség érzületével fogjuk áthatni."”

„Több ezer gyertyát gyújthatnak meg egy egyetlen gyertyáról, de a gyertya életét nem fogják megrövidíteni. A boldogság sem csökken soha azáltal, hogy megosztják.”