Szerző: Gabriel Garcia Márquez idézetek

„Az asszony számára is elérkezett a pillanat, amikor föl kell tennie magának a kérdést, egész női méltóságával és öntudatával, elfojthatatlan életkedvével, hogy mihez kezdjen a szerelemmel, amely gazdátlanul maradt benne.”

„Az életemben az a legijesztőbb, hogy élek.”

„A dolgoknak is megvan a maguk élete, csak fel kell ébreszteni a lelküket.”

„A Biblia semmitől sem fél. A Biblia mindenre képes. Az Ótestamentumban minden lehetséges. Ott semmitől sem félnek. Tegyük föl, hogy egyetlenegy ember írta a Bibliát: gondold el, hogy mekkora "szerénység" szorult belé! Az a fickó egy jobb világot akart felépíteni annál, amelyet hite szerint Isten épített fel.”

„A démonoknak akkor se higgyünk, ha igazat mondanak.”

„A gyengék soha nem fognak bejutni a szerelem birodalmába, mely zord és irgalmatlan, a nők csak a határozott és elszánt férfiaknak adják oda magukat, mert tőlük kapják meg az olyannyira áhított biztonságot, amely nélkül nem tudnak szembenézni az élettel.”

„A hitetlenség erősebb a hitnél, mert az érzékekre támaszkodik.”

„A jó öregkor nem más, mint tisztességes szerződés a magánnyal.”

„A jövő igenis áttetszővé válik az időben, és látható lesz, akárcsak a fény elé tartott papírlap másik oldalán az írás.”

„A másnaposság nem az italtól van, hanem attól, akivel együtt ivott az ember.”

„A nők nem annyira a kérdésekre figyelnek, mint inkább a kérdések rejtett indítékaira.”

„A nők valami külön észbeli adottság alapján, ami csak az övék, úgy tudnak elsiklani a valóság zátonyai mellett, hogy nem szenvednek hajótörést.”