Szerző: Gárdonyi Géza idézetek

„A farkas a fogával ragadja meg az embert, az oroszlán a körmével, az ördög az asszony szemével. De a vadállat, az csak a testét emészti el az embernek. Az asszony a lelkét.”

„A félénk ember, édes barátom, kígyónak nevezi a mákos rétest is.”

„A férfi nem komplett nő nélkül. A férfi magában levéltelen fa. A nő a lombja, virága. Nézd meg az agglegényeket, miféle emberek öregségükben? Egyet se találsz rendes életűnek, rendes gondolkodásúnak, rendes érzésűnek. Benne élnek a világban, de látszik, hogy nem bele-valók. Idegenek köztünk.”

„A fiatal női arc. csodálatos, micsoda színváltozások játszanak rajta! Az égboltozaton is örökké változnak a felhők, és soha nincs két egyforma hajnal és két egyforma napenyészet. De a női arc az égboltozatnál is változatosabb. A lélek áttetszik rajta. Az arcuk könyv, amelynek borítékán átsugárzanak a mondatok. És a mondatokat csak az érti meg, akinek szólnak.”

„A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi, ártatlan lelkében van valami égi, egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.”

„A gyűlölet az ördög mérge. A tökéletességre törekvő ember nem engedi, hogy belecsöppenjen a szívébe.”

„A halál nékem nem fekete börtön,
nem fázlaló, nem is rút semmiképpen:
egy ajtó bezárul itt-lenn a földön,
s egy ajtó kinyílik ott-fenn az égen, -
ez a halál.”

„A ház egy helyhez foglalja az embert. Mikor a házban kell hálnom, úgy érzem, mintha sírboltban hálnék. A sátor jobb. A sátor velem jár. A sátoros ember ott él, ahol akar. Nagy a világ és szép. Mán énnekem kicsi lesz nemsokára.”

„A házasság nem csupán boldogsági társasvállalat. Szenvedések is vannak az életben. Tehát az egybekelők azokra a szenvedésekre is vállalkoznak. Csakhogy addig ki-ki a maga baját szenvedte, az egybekelés után már a másik baját is. Nem minden hónap május.”

„A hegedű nem zeng magában, csak ha értelem szólaltatja meg.
Az emberi test is hegedű.”

„A holdat is nézheti mindenki, ha el nem is érheti soha.”

„A kétségbeesés azt gondolja, hogy elhallatszik a kiáltása minden messzeségre.”