Szerző: Jókai Mór idézetek

„A kisgyermeket nem hiába nevezik angyalkának. "Angelosz" eredetiben azt teszi, hogy "küldött". Egy más világ küldötte az. Egy más világé, melynek ismeretlen delejes hatása sugárzik a gyermekarcból, gyermekszemből azokra, akikhez küldve lett. A gyermekek szemében van néha bizonyos kék sugárzat, amely bűvölő erővel bír, mely beszélni tud, s azt a színt elveszti a szem, mikor beszélni megtanul az ajk, ez a sajátszerű kék szivárvány csak gyermekszemekben észlelhető.”

„A magyar pénzt "keres", a német pénzt "érdemel" (Geld verdienen), a francia pénzt "nyer" (gagner d`argent), az amerikai pénzt "csinál" (to make money). Tökéletesen jellemző kifejezések. A szegény magyart mintha látná az ember, hogyan keresi a pénzt, melyik bokorban találhatná meg, a jámbor németet, ahogy izzad, dolgozik kézzel-lábbal, míg megérdemli azt a pénzdarabot, a könnyűvérű franciát, ahogy kockáztat és nyer, ha akad egy másikra, aki veszít, míg a nehézvérű jenki ül egyhelyben, s a körmét faragva csinálja a pénzt.”

„A mohamedán nő semmi sem, csak egy virág, lehull és elmúlik, lelke virágillat, elfújja a szél, és nincs többé.”

„A nő szerelmét nem szokás koldulni, hanem meghódítani.”

„A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének.”

„A szegény ember komisz ember, hanem azért a szegény ember lehet boldog, a gazdag ember dicső ember, hanem azért a gazdag ember boldogtalan.”

„A szegény ember szűk négy fala jobban összeszorítja azokat, akik egymáshoz tartoznak. A napszámos, a hajóslegény, akinek egy szobája, egy ágya, egy asztala van: boldogabb ember. A favágó, aki mikor fűrészel, az egyik végét a fűrésznek a felesége fogja, az boldog ember, azok, mikor elvégezték a munkát, leülnek a földre, s esznek egy szilkéből bablevest, s megcsókolják egymást utána. Tehát legyünk szegény emberek.”

„A szenvedések álló csillagok,
Öröm és remények hulló csillagok.”

„A szerelem nem szerelem többé, mihelyt bolondság, s a bolondság sem bolondság, mihelyt szerelem.”

„A szerelem olyan, mint a gyöngyvirág: amíg virág, addig éltet, ha gyümölcs lesz belőle, akkor megöl. Pedig az a gyümölcs: a féltés.”

„A szerelem sok embert kényszerített már életrevalóvá lenni.”

„A szerelemnek még bolondsága is nagyobb bölcsesség, mint a filozófusok minden tudománya.”