Szerző: Márai Sándor idézetek

„Van-e még barátság a világon? Fiatal emberek azt hiszik, van, de aztán megtudják, hogy amit barátságnak hittek, csak pajtásság volt. A barátság sokkal bonyolultabb, fájdalmasabb és erőszakosabb kapcsolat, mint a szerelem. A szerelem adni és kapni akar. A barát csak adhat. Barátság, abban az értelemben, szűkszavúan, ahogy két ember, kézfogás és ígéret nélkül, egy életre jótáll a másikért.”

„A szeretet mindig lázas, mikor áldozatra készül.”

„Van egyfajta erény, mely nem más, mint föltétlen hűség lényünkhöz, végzetünkhöz és hajlamainkhoz.”

„A barátság az az emberi kapcsolat, melynél nemesebb nincsen anyától szült elevenek között.”

„A barátság nem eszményi hangulat. A barátság szigorú emberi törvény. A régi világban ez volt a legerősebb törvény, erre épültek fel nagy műveltségek jogrendszerei. Az indulaton, az önzésen túl élt ez a törvény az emberi szívekben, a barátság törvénye.”

„A családi hierarchia finnyás, bonyolult és érzékeny.”

„A boldogtalanságot sem adják ingyen. Az írói munka akármilyen minősége megköveteli, hogy a szívet, az ideget és az eszméletet valamilyen, az átlagos életérzésnél perzselőbb hőfokon tartsuk. Nincs alku, és nincs az, hogy "megéri"-e - az ember nem alkudozhat rögeszméjével, melyet mások tarthatnak elhívatásnak, s címkézhetnek tetszetős jelképekkel, meztelen és durva neve, úgy hiszem, mégis a rögeszme. Boldog ember nem alkot, a boldog ember egyszerűen boldog.”

„A bosszú nem alszik el soha szívemben. A bosszút úgy kell nevelni, mint a rab oroszlánt, mindennap véres hússal kell etetni, az emlékek véres cafataival, hogy el ne veszítse vérszomjas hajlamait.”

„A bor férfidolog, csendesen kell beszélni róla. Leghelyesebb egy pohár bor mellett.”

„A cselekvés legyőzi az élet és a mindenség alján lappangó tunyaságot.”

„A férfiasság nem az, hogy tönkremegyünk valamiben, amit nem bírunk elviselni talán férfiasabb az alku, a megoldás.”

„A földön kétmilliárd és néhányszáz millió ember él, így mondják. Tudjad tehát: kétmilliárd és néhányszáz millió esélye van annak, hogy szavadat, cselekedetedet félreértik. Ahány ember él a földön, annyi a félreértés esélye és lehetősége. Az emberi élet végtelen félreértések örök sorozatának körforgása. E félreértések összege az a színes, bonyolult, félelmes és nagyszerű csoda, melynek gyűjtőneve az ember.”