Szerző: Napoleon Hill idézetek

„A mély vágy minden emberi teljesítmény kezdete. Mindenki talál saját tapasztalatában is bizonyítékot, hogy viszonylag könnyű elérni azt, amit az ember erősen kíván.”

„A műveltség része a tett is, nem pusztán a tudás.”

„A siker esélyét mindenkinek magának kell megteremteni. Minimális versenyszellem nélkül senki nem viheti sokra, vagy szerezhet meg olyasmit, amit mások nagyra becsülnek.”

„A siker kiindulópontja egy égő vágy valamely határozott cél eléréséhez.”

„A sikernek nincs szüksége magyarázatra, csak a kudarcokat kell alibikkel foltozgatni.”

„A személyiséget nem lehet egyetlen szóval meghatározni, hiszen mindazoknak a tulajdonságoknak az összessége, amelyek egyik embert a másiktól megkülönböztetik.”

„A szokás a környezetből nő ki. Abból, hogy ugyanazt mindig ugyanúgy tesszük - abból, hogy ugyanazokat a gondolatokat gondoljuk újra meg újra. És miután kialakult, olyan, akár a cement, melyet, ha megszilárdult, nehéz feltörni.”

„A tartalmas és teljes élet művészete hasonlít ahhoz, amikor egy hegyi folyó zuhatagos részén vergődsz lefelé egy gumicsónakon. Ha már elszántad magadat, és engedtél a vad sodrásnak, nehéz meg­,változtatnod a döntésedet. Már nem lehet visszafordulni, hogy visszaevezz a nyugodt vizekre. Az izgalom és a kaland azonban megéri az erőfeszítést. Ha sosem próbálkozol az újjal, nem ismer­,heted meg sem a kétségbeesés mélységeit, sem a siker felemelő ér­,zését.”

„A világmindenségben mindenütt harmónia uralkodik, kivéve az emberi kapcsolatokat.”

„Aki agitál, rossz érzéseket kelt, bármi ügy érdekében is tegye, semmilyen valódi, konstruktív célt nem szolgál.”

„Amikor a gazdagság beállít, akkor olyan gyorsan jön és olyan bőséggel, hogy azon fogsz csodálkozni, hogy eddig hol volt az életedből.”

„Amikor lecsap a balsors, derül ki, hogy ki az igazi barát. A barátok a hajón maradnak, míg a patkányok menekülnek.”