Szerző: Petőfi Sándor idézetek

Petőfi Sándor információk: Wikipédia információk Youtube információk Port.hu információk

„Szép reményeinknek hajnalcsillagánál
A jövendő tündérkert gyanánt áll.”

„Hazugság, mit tartanak közönségesen,
hogy házasságban megszűnik a szerelem!”

„Érd el az Ősz hajak késő korát,
Hanem ez ne légyen más,
mint Álarcban az ifjúság.”

„Mi a boldogság?.. oly szomjas szivem, hogy
Fölinna egy záport, s talán
Egy harmatcsepp sem hull reá soha!”

„Oh, e szív, e szív! Szeretném, ha kiverhetném keblemből, hogy megnézzem, hadd látnám: milyen az a kis húsdarab, mely az idvességnek és kárhozatnak egy-egy határtalan világát foglalta magában, s melyben most e két mindenség helyett csak egy halványan pislogó, hamvadozó csillag bolyong.. az élet.”

„Te mikoron nevedet keblem mélyébe leírtad,
Mit tettél, tudod azt? gránitsziklába acéllal
Vágtál életen át múlás nélkűli betűket,
Hát én? én nevemet karcoltam volna homokba,
Melyet, névvel együtt, egy hó szellője is elfúj?”

„Miért vonzódom úgy hozzájok?
Mert ők lelkemnek rokoni,
Mely mindig új s új alakot vált
S mégis folyvást az egykori.

Lehet még másban szinte hozzám
A felhőt hasonlítani:
Vannak neki, miként szememnek,
Könnyűi és villámai.”

„Én nem vagyok túlszerény ember, ezt legdühösebb ellenségem sem foghatja rám, őszintén elismerem, hogy megérdemlem a dicséretet, de ha szembe dicsérnek, tudj` az ördög, olyan furcsán érzem magamat, mintha rühös volnék s nem volna szabad vakaróznom.”

„Vezessen a sors boldog útakon,
Öröm-tavasznak tündér-korszakán.”

„Aki másokat nem szeretett, azt mások sem szerethetik, legfölebb bámulhatják. A szeretet örök, mint az isten, a bámulat mulandó, mint a világ.”

„Jót kivánok én is néked,
Ez természetes dolog,
Csakhogy a jó annyiféle,
Hogy alig választhatok.”

„Aki boldogtalan nem volt, nem tudja megbecsülni boldogságát.”