Szerző: Reviczky Gyula idézetek

Reviczky Gyula információk: Wikipédia információk Youtube információk

„Egy bűn van, tudd meg: lent maradni,
Szegényen, ismeretlenül.
Erény is egy: folyvást haladni
S nem állni meg csak legfelül.”

„Úgy tekints az emberekre,
Hogy a föld se jó, se ferde,
Se gyönyör, se bú tanyája,
Csak magadnak képe, mása.
Ki sohajtoz, ki mulat.
A világ csak - hangulat.”

„Csak nélkülözz: az élet így tanít.
Hiányzani fog mindig valamid.
Hogy meg ne szoknád, nincsen oly gyönyör,
De puszta híja sírodig gyötör.”

„Siratlak csöndesen zokogva,
Elszállott húszas éveim,
De a nyugodt harminczasokba
Megernyedt szívvel lépek im.
Virágaim mind eltiporva
Hevernek szerteszét a porba',
S elszórt emlékeim között
Motozva, koszorút kötök.”

„Boldog vagyok, jó istenek, ha boldog
Ki nem akar cserélni senkivel,
S az is leszek, mig napjaim letelnek.”

„Óh, szánj meg engem! óh, ne csábíts!
Én nem hozzád való vagyok.
Az én vergődő bús szivemmel,
Neked nem illik játszanod.”

„Lemondhat-e, oh, mondd, a szerelem?
Most már tudom, nem élhetek veled,
S tudom, hogy nélküled sem élhetek!”

„A nő szelid, csöndes magányban
Családi érzelmeknek él.
Merengve jár, fák közt, az árnyban,
Szép arcza így marad fehér.”

„A nő szelid, csöndes magányban
Családi érzelmeknek él.
Merengve jár, fák közt, az árnyban,
Szép arcza így marad fehér.”

„Áldott, ki a könnyet letörli
S megért egy szerető szivet.”

„Beh jó, hogy meggyilkolt szivemről
Másoknak nem beszélek.
Beh jó, hogy oly nyugodt vagyok s jót
Embertől nem remélek.”

„Dobogó szívem minden paránya,
Mely amíg élt, tiszta lánggal égett,
Századokról századokra szállva,
Nem szeret mást, senki mást, csak téged!
Te vagy üdve, vágya, mindene,
Örök álma, örök élete.”