Szerző: Széchenyi István idézetek

„A szerelem nem okoskodik, ha okoskodik, nem szerelem többé.”

„A szív mindarra tökéletesen alkalmatlan, aminek sikere számításokon alapul.”

„A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.”

„Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen.”

„Az öncsalás esztelenség.”

„Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.”

„Becsület nélkül az Istennek minden adományai keserűk.”

„Bizonyosan testére és így egész személyére nézve tökéletesb ember az, ki több gimnasztikai ügyességgel bír.”

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”

„Én pedig honunk minden lakosát, ha nem is gazdagnak, magas helyen állónak, de legalább szabadnak látni óhajtanám!”

„Isten embernek soha nem segít közvetlen, de mindig csak közvetve, "esze, tudománya, szorgalma által".”

„Lelkemet a mindenható Istennek ajánlom, kit mindig, mint a legfőbb jót forrón imádtam, habár tőle emberi gyarlóságomnál fogva sokszor el is távoztam, amit keserűen sirattam éltemen keresztül, s most is szívszaggatva bánok.”